Aspekty formalne kosmetycznego biznesu mobilnego

Massage therapist treating patient at home

Mobilne usługi kosmetyczne mogą funkcjonować jako uzupełnienie tradycyjnej oferty salonu urody, ale również jako samodzielny biznes. Kosmetyczki i kosmetolodzy, którzy nie dysponują wystarczającą ilością środków, by otworzyć gabinet stacjonarny, coraz częściej decydują się na świadczenie swoich usług w domach klientów. W przypadku biznesu mobilnego, zawsze należy rozpatrzyć kwestie wad i zalet zarówno w perspektywie klienta, jak i osób prowadzących tą formę działalności.

Procedura rejestracji działalności mobilnej jest prostsza niż działalności prowadzonej w formie tradycyjnej, w niektórych kwestiach prawo właściwie nie reguluje postępowania, należy jednak pamiętać o spełnieniu wymogów stawianych przed tą formą działalności i zapoznać się z głównymi aspektami formalnymi kosmetycznego biznesu mobilnego.

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Gdzie założyć firmę? W Urzędzie Gminy lub przez internet (ceidg.gov.pl). Jak założyć firmę? – wystarczy wypełnić i złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składając wniosek o rejestrację firmy na formularzu CEIDG-1, jednocześnie składane jest:

• żądanie wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON),

• żądanie zgłoszenia identyfikacyjnego do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nadanie NIP),

• żądanie zgłoszenia płatnika składek ubezpieczeń społecznych (ZUS),

• żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania i podanie danych właściwego Urzędu Skarbowego,

• deklaracja wspólnoty majątkowej z małżonkiem,

• ustanowienie pełnomocnika do prowadzenia spraw rejestrowanego przedsiębiorstwa.

Wypełnianie formularza CEIDG-1 rozpoczyna się od wpisania swoich danych osobowych. Następnie uzupełniane są dane firmy, którą chcemy założyć, w tym: siedziba, nazwa, nazwa skrócona, kod PKD oraz data rozpoczęcia działalności (wpisana data nie może być wcześniejsza niż data składania wniosku).

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas rejestracji firmy jest niewpisanie lub błędne wpisanie kodu PKD. Zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który realizuje zadania mające na celu pomoc podmiotom gospodarczym w wyborze właściwego symbolu PKD dla potrzeb rejestracji działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U.Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), działalność polegająca na świadczeniu mobilnych usług kosmetycznych, np. manicure i pedicure, robienie makijażu itd., mieści się w grupowaniu PKD 96.02.Z „Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne”. Wypełnienie wniosku wcale nie jest trudne, jednak dla pewności lepiej zarezerwować sobie trochę wolnego czasu, by spokojnie przejść przez wszystkie pola formularza. (…)

Joanna Klonowska
Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 4/2015 – wydanie drukowane / e-wydanie

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube