Minimalizowanie ryzyka w estetologii medycznej

plastic surgeon or doctor with patientWspółcześnie ogromną wagę przywiązuje się do wyglądu zewnętrznego, stawiając go niemalże na równi z duchowością człowieka. Osobowość człowieka przejawia się często w jego zewnętrznym image’u. W dzisiejszych czasach w upiększaniu ciała wykorzystywane są różnorodne i inwazyjne metody – poczynając od makijażu, poprzez tatuaż, body piercing, ćwiczenia fizyczne (kulturystyka, fitness), medyczne zabiegi estetyzujące, a kończąc na operacjach plastycznych. Nic dziwnego, że wraz z przyrastającą liczbą możliwości ingerencji we własne ciało, pojawia się pytanie o ich bezpieczeństwo.

Szczególnie wzrasta zainteresowanie estetologią medyczną, która obejmuje poddziedziny medyczne zajmujące się poprawą atrakcyjności fizycznej pacjentów, jak dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, stomatologia estetyczna, ginekologia estetyczna czy medycyna estetyczna. Zaobserwować można szybki rozwój technik stosowanych w tej dziedzinie i pojawianie się na rynku coraz to nowszych substancji do zmniejszania oznak starzenia się skóry czy estetyzowania wyglądu. Powiększa się zaplecze gabinetów i klinik, w których można na różne sposoby zmienić i uatrakcyjnić wygląd własnego ciała.

Wielu praktykujących lekarzy, ale także teoretyków i badaczy, uważa, że medyczne zabiegi upiększające są bezpieczne, a korzyści przewyższają ryzyko. Ponadto korzyści wynikające z zabiegów estetycznych sięgają dużo dalej, poza poprawę wyglądu. W wielu badaniach wykazano, że wzrost atrakcyjności jest związany z wzrostem odsetka zatrudnienia i awansów, wyższym średnim dochodem i lepszą pozycją społeczną oraz zwiększonym poczuciem pewności siebie i komfortem psychicznym. Z tego względu poprawa wyglądu może skutkować poprawą jakości życia.

Jednakże działanie każdego zabiegu upiększającego wiąże się także z ryzykiem wystąpienia pewnych komplikacji. Bardziej agresywne, głębsze techniki cechują się zwiększonym ryzykiem. Podobnie – im bardziej agresywna substancja została użyta w zabiegu, tym większa możliwość popełnienia błędu i wywołania działań niepożądanych. Dlatego przed rozpoczęciem każdej medycznej procedury upiększającej, potencjalne zagrożenia powinny być ocenione w porównaniu z możliwymi korzyściami w celu maksymalizacji pożądanych estetycznych efektów terapii.

Ryzyko pod kontrolą

Poddanie się inwazyjnym zabiegom estetycznym powinno stanowić przemyślaną decyzję, a wykonujący je specjaliści powinni znać motywy, którymi kierują się pacjenci. Komplikacje możliwe są po wszystkich zabiegach estetycznych i są bardzo podobne. Zalicza się do nich miejscowe i uogólnione infekcje, kontaktowe zapalenie skóry, reakcje na ciało obce. Możliwe powikłania zależą od warunków, w jakich przeprowadzono zabieg, od użytych materiałów, od tego, jaką część ciała poddano zabiegowi, przestrzegania zasad higieny oraz wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej zabieg. Wszyscy zainteresowani metodami upiększania ciała powinni rozważyć medyczne, estetyczne, psychospołeczne i finansowe względy ich praktykowania. Ogromne znaczenie ma również znajomość ryzyka wystąpienia wszelkich możliwych powikłań i sposobów minimalizowania tego ryzyka. (…)

Joanna Klonowska

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 2/2015wydanie drukowane / e-wydanie

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube