Nowa rola managera

Two woman cosmeticians in the office room having a professional talk using pad

Poważnym i często powtarzanym błędem pracodawców i managerów wyższego szczebla jest przekonanie, że najlepszą formą motywacji są pieniądze. To nieprawda. Nie są one oczywiście bez znaczenia, ale najskuteczniejszą motywacją jest jednak rozmowa z pracownikami. Dzięki niej przełożony dowiaduje się, jakie są potrzeby poszczególnych osób i dzięki tej wiedzy, może wspierać je w osiąganiu celów.

 

Mnogość obowiązków managera wymaga umiejętności z różnego zakresu, m.in.: zarządzania czasem, negocjacji, właściwej oceny wydarzeń (szczególnie podczas sytuacji kryzysowych), ale także budowania relacji. Jeśli osoba na stanowisku managera nie radzi sobie z tymi zadaniami, w konsekwencji traci na tym firma. Jej sukces zależy przecież od pracy każdego członka zespołu, dlatego tak ważne jest, aby dbać o relacje w miejscu pracy.

 

MOTYWACJA, A PRACA W ZESPOLE
Zespół kojarzy nam się z kilkoma osobami, które swoją pracą dążą do tego, aby osiągnąć wspólnie założony
cel. W zespole mogą się spotkać ludzie o różnych wartościach, przekonaniach, czy też stylu pracy. Co zrobić, aby czasem skrajnie różne osoby, zaczęły grać do jednej bramki. Czy chodzi tylko o pieniądze, czy o coś więcej? Nie możemy nigdy zapominać, że zespół tworzą ludzie. Mimo, że każdy jest inny, to wspólny cel bardzo zbliża. Wtedy właśnie najważniejsza jest motywacja.

 

CO NAZYWAMY MOTYWACJĄ?
Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Są różne motywacje, między innymi zewnętrzna
i wewnętrzna. Zewnętrzna opiera się na wzbudzeniu potrzeb przez stosowanie kar i nagród, informowaniu o możliwościach zawartych w różnego rodzaju sytuacjach i manipulowaniu tymi możliwościami. Motywacja wewnętrzna następuje, gdy człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb. Pracownicy nie lubią czuć się do czegoś
zmuszani, tylko chcą poczuć, że coś jest naprawdę zależne od nich. Poza tym dobry manager powinien zaufać swojemu zespołowi. Jak w związku, zaufanie to podstawa. Poprowadzenie grupy ludzi to nie lada wyzwanie, a osoba zarządzająca powinna posiadać specjalne kompetencje, które polegają nie tylko na pilnowaniu kto, co zrobił, ale też na wydobywaniu z pracowników ukrytych zasobów i talentów, które mogą się przydać w wykonywanej pracy. Każdy ma swój ukryty talent, tylko trzeba go odnaleźć. Jedni są dobrze zorganizowani, inni kreatywni, jeszcze inni mają rozwinięte zdolności komunikacyjne.

 

TEAM COACHING
To bardzo skuteczny i coraz popularniejszy sposób na przygotowanie zespołu pracowników do wspólnej pracy. Podczas spotkań z coachem zespół uczy się jak osiągnąć zamierzony cel WSPÓLNIE. Każdy pracownik
poznaje swoje zasoby, mocne strony i kompetencje i to właśnie jego predyspozycje wyznaczają jego rolę w zespole podczas współpracy. Ludzie nie potrafi ą odpowiednio zorganizować pracy. Z tego powodu często robią coś,
kosztem czegoś innego. Nawet jeśli nie brakuje im motywacji, problemem staje się brak czasu, dlatego tak ważne jest, aby nauczyć pracowników właściwego planowania obowiązków (…)

 

Karolina Cwalina
Professional Certified Coach w ICF – PCC ICF
www.karolinacwalina.pl
www.sexyzaczynasiewglowie.pl

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 6/2016

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube