Pieniądze na rozwój salonu – plusy i minusy źródeł finansowania

closeup money in male hands

Który z właścicieli spa czy salonu beauty nie myśli o zwiększeniu dochodu? Jednak jak mówi stara zasada biznesowa – aby liczyć zyski, trzeba najpierw zainwestować. To dla wielu poważna bariera, bo co zrobić, gdy koszt planowanej inwestycji, np. zakup nowego urządzenie, lokalu czy reklamy, przerasta możliwości finansowe? Skąd wziąć pieniądze?

Istnieje kilka możliwości znalezienia pieniędzy na inwestycje w instytucjach finansowych: bankach i firmach leasingowych. Jakie są plusy i minusy każdego z rozwiązań? Z którego z nich skorzystać w zależności od możliwości i oczekiwań zainteresowanego?

KREDYT

Kredyt to kredyt, co tu kombinować i wyjaśniać? Otóż nie, kredyt kredytowi nierówny i w zależności od jego rodzaju, okresu i sposobu spłaty, można go wykorzystać nie tylko do finansowania zakupu, np. lasera do epilacji, ale również do aktywnego modelowania płynnością finansową salonu. To oczywiste, że pilnowanie kosztów jest istotnym elementem w comiesięcznym działaniu każdego biznesu. Do finansowania rozwoju i działalności bieżącej często wykorzystywane jest tzw. finansowanie krótkoterminowe, czyli kredyt konsumpcyjny dla firm.

Najpowszechniejsze formy finansowania krótkoterminowego to: saldo debetowe pożyczka i kredyt obrotowy oraz kredyt w rachunku bieżącym. Zakładając, że oprocentowanie takiego kredytu wynosi 10% w skali roku, to przy wykorzystaniu połowy limitu przez 2 tygodnie w miesiącu, zapłacimy odsetki w kwocie 20,5 zł miesięcznie (5000 x 10% = 500 zł następnie podzielone przez 365 (dni w roku) i wymnożone przez czas wykorzystania, czyli 15 dni, daje nam kwotę odsetek 20,5 zł). Do minusów tego typu zadłużenia można zaliczyć konieczność ogromnej samodyscypliny  posiadacza debetu. Pokusa, by sięgnąć po środki, które są na koncie, jest często bardzo silna, bo są one łatwo dostępne – należy jednak pamiętać, że każda wypłata powiększa dług i odsetki od niego.

SALDO DEBETOWE

Inaczej mówiąc – debet na koncie firmowym o schemacie działania identycznym, jak w przypadku konta osobistego. Najprostsza i najłatwiejsza w uzyskaniu forma pozyskania pieniędzy na inwestycje, gdzie przyznany limit spłacany jest z bieżących wpływów na konto. Plusem tego rozwiązania jest łatwość w jego pozyskaniu, przeważnie na podstawie historii wpływów na konto i przeliczeniu średniej z jakiegoś okresu, np. ostatnich 6 lub 12 miesięcy, gdzie przyznany limit jest kilkukrotnością tej średniej, ale nieprzekraczającej określonej z góry kwoty. Na przykład trzykrotność wpływów, ale nie więcej niż 30 000 złotych. Taki limit to jednak minus w sytuacji, gdy plany inwestycji go przekraczają.

Koszty debetu to przede wszystkim odsetki za wykorzystanie przysługującej kwoty. Oczywiście płaci się tylko za to, z czego się korzysta, zatem jeśli przy- znano debet na 10 000 zł, ale właściciel salonu wykorzysta go w połowie, to bank naliczy odsetki tylko za 5 000 zł i za ten konkretnie okres.

POŻYCZKA I KREDYT  OBROTOWY

Inną odmianą kredytu jest pożyczka lub kredyt obrotowy. Ich podstawową cechą jest możliwość spłaty w ratach w dłuż- szym okresie – np. 2, 5 lub nawet 10 lat – co jest atutem, bo w comiesięcznych wydatkach można zaplanować sobie raty i być spokojnym, bo są one dostosowane w czasie do realnych możliwości. (…)

Grzegorz Aleksandrowicz doradca finansowy tel. 603676523, grzegorz.aleksandrowicz@fineca.pl

Czytaj więcej w Beauty Inspiration 4/2016

 

Facebook

YouTube