MAMY ALGORYTM! Policz, o ile możesz wnioskować z TARCZY FINANSOWEJ

 

We czwartek Komisja Europejska zatwierdziła program Tarczy Finansowej dla polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa. Już teraz możesz obliczyć o jaką kwotę możesz wnioskować.

Program Tarczy Finansowej realizuje Polski Fundusz Rozwoju. Przypominamy, że łączna wartość pomocy dla polskich przedsiębiorstw to około  100 mld złotych. Mają być one przeznaczone bezpośrednio na ochronę miejsc pracy i rozdysponowane w sposób następujący: ok. 25 mld zł dla mikrofirm, ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm oraz ok. 25 mld zł dla dużych firm.

Duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób już mogą składać wnioski w formie elektronicznej do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Fundusz bowiem bezpośrednio będzie obsługiwał Tarczę Finansową dla Dużych Firm – pozostałe dwie tarcze, dla mikrofirm oraz małych i średnich firm będą obsługiwane w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie internetowej PFR.

 

Algorytm obliczania wysokości subwencji dla MIKROFIRM 

Wysokość subwencji zależy od skali spadku obrotów w firmie, ale też liczby zatrudnianych pracowników. Jeśli obroty spadły o:

– 25-50 proc. – na jednego pracownika przysługuje 12 tys. zł,

– 50-75 proc. – na jednego pracownika przysługuje 24 tys.,

– więcej niż 75 proc. – na jednego pracownika przysługuje 36 tys. zł.

 

Aby obliczyć wysokość subwencji, jaką możesz otrzymać  wystarczy pomnożyć kwotę bazową przez liczbę pracowników.

Przykładowo, załóżmy, że w wyniku koronawirusa w marcu przychód firmy był o 60 proc. niższy od przychodu w lutym. Firma zatrudnia pięcioro pracowników. Biorąc pod uwagę powyższe zasady, firma otrzymałaby 120 tys. zł

 

 24 tys. zł (kwota bazowa) x 5 (liczba pracowników) = 120 000 zł

 

Mikrofirma może maksymalnie otrzymać do 324 tys. zł, średnia wartość pomocy jest natomiast szacowana na 70-90 tys. zł.

 

b) Algorytm obliczania wysokości subwencji dla MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Jeśli spadek obrotów wyniósł:

– do 50 proc. – kwota subwencji wyniesie 4 proc. wartości przychodów za ostatni rok obrotowy, czyli 2019 r.

– 50–75 proc. – kwota subwencji wyniesie 6 proc. wartości przychodów za ostatni rok obrotowy, czy 2019 r.

– powyżej 75 proc. – kwota subwencji wyniesie 8 proc. wartości przychodów za ostatni rok obrotowy, czyli 2019 r.

 

Jak policzyć?  Załóżmy, że przychód małej firmy w 2019 r. wyniósł 5 mln zł, a obecnie, w związku z koronawirusem, jej przychody spadły o 30 proc. To oznacza, że przedsiębiorstwo może dostać subwencję w wysokości 4 proc. przychodów z 2019 r. W praktyce będzie to kwota X zł (5 mln zł x 4 proc.). ze względu na próg ustalony przez Komisję Europejską czyli 800 tys. euro może być sytuacja taka, że nie otrzymamy tyle, ile nam wyjedzie z tych wyliczeń. Według szacunków Polskiego Funduszu Rozwoju średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie ok. 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa.

 

Jak policzyć pracownika?

Pracownikiem według programu jest:

– osoba fizyczna, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Firma może uwzględnić pracowników będących na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim oraz wychowawczym;

– osoba fizyczna współpracująca regularnie z firmą, która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego (wymóg zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26. roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020.

 

Więcej szczegółów o możliwościach wsparcia z programu Tarczy Finansowej  w naszej  rozmowie z adwokat Moniką Matyjasik Staszewską – Tarcza Finansowa dla branży beauty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wcześniej o tarczy finansowej pisaliśmy TU .

Już wkrótce kolejna rozmowa o możliwościach Tarczy Finansowej dla branży beauty.  Śledź nas na Facebooku …

 

 

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube