Jak zarządzać ryzykiem w branży usług hair & beauty?

Akademia Versum Zarządzanie ryzykiem 1Ryzyko” to jedno z tych słów, które natychmiast kojarzą się nam z czymś złym. Trzeba jednak pamiętać, że obok negatywnych skutków ryzyko może się wiązać z pewnymi korzyściami. Ma zatem dwojaki charakter: związany z zagrożeniem i związany z szansą.

Właściciele, menedżerowie i pracownicy salonów oraz gabinetów również funkcjonują w warunkach znacznego ryzyka, wynikającego z bardzo różnych przyczyn. Mogą to być uwarunkowania biologiczne, działania klientów, działania własne menedżerów lub pracowników, rzeczywistość gospodarcza, czy też powszechne w każdej branży ryzyko zawodowe.

Można powiedzieć, że każdego dnia w salonie podejmowane są działania, które mogą przynieść negatywne skutki. Dlatego warto oswoić się z ryzykiem i opracować system zarządzania – tak aby zamiast strat generować zyski.

Dokładną analizę ryzyka oraz praktyczne porady jak neutralizować zagrożenia opracowała Joanna Klonowska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych.

Pełna wersja materiału dostępna na www.akademiaversum.pl

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube