Kredyt z zabezpieczeniem, czyli weź pieniądze pod zastaw

ilustracjabank

Chciałbyś rozwinąć swój biznes? Do spa czy salonu beauty kupić nowe urządzenia, a może przeprowadzić generalny remont, rozbudowę etc? Nie chcesz jednak brać tradycyjnego kredytu – pożyczki (rozwiązania te opisaliśmy w poprzednim wydaniu). Możesz więc rozważyć kredyt, gdzie zabezpieczeniem będzie posiadana lub kupowana nieruchomość. Jak więc swój dotychczasowy majątek wykorzystać dla celów rozwoju?

 

 

 

Podstawowym produktem kredytowym zabezpieczonym, czyli takim którego zabezpieczeniem (gwarancją spłaty) może być majątek trwały np. urządzenia lub nieruchomości, jest kredyt inwestycyj-ny. Można go przeznaczyć na cele służące do zwiększenia majątku trwałego prowadzonej firmy:

• zakup lub odnowienie posiadanego wyposażenia, sprzętu czy zakup majątku trwałego,
• zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja nieruchomości komercyjnych (posiadanego lokalu) lub nieruchomości mieszkalnych prze-znaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej,

• refinansowanie, czyli zamiana na kredyt tańszy lub z dłuższym okresem do spłaty na wyżej wymienione cele, które finansowane były z innego kredytu. • refinansowanie własnych środków wydanych na w/w działania (daje to
szansę na uwolnienie gotówki, którą wydatkowaliśmy w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku).

Kredyt zabezpieczony posiadaną nieruchomością w zależności od wybranego celu można zaciągnąć na okres od kilku (3-5 lat przy zakupie maszyn i urządzeń) do nawet 20 lat (przy zakupie nieruchomości). Przymierzając się do zakupu nieruchomości, np. budynku pod nowy salon, lub wycofania zainwestowanej gotówki (to znaczy „wycofania” gotówki, za jaką wcześniej daną nieruchomość kupiliśmy lub wybudowaliśmy), należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych, dla osób fizycznych bank będzie wymagał większego udziału własnego w wysokości min. 10-20% planowanej inwestycji. Plusem jest natomiast fakt, że większy wkład własny daje większą kwotę kredytu. Jeśli masz nieruchomość wartą 200 000-300 000 zł, to możesz uzyskać kredyt nawet od 180 000 do 270 000 zł.

Przeczytaj więcej o plusach i minusach źródeł finansowania

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

Posiadana nieruchomość może być zabezpieczeniem zarówno linii kredytowej dla bieżącej działalności, jak i kredytem wielocelowym, gdzie korzystając z tej formy zabezpieczenia możemy sfinansować grupę potrzeb, ta-kich jak przy kredycie inwestycyjnym, które wymienione są powyżej oraz:

• spłatę zobowiązania z tytułu kredy-tu/pożyczki lub przyznanego limitu kredytowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą;

• spłatę zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego firmy (ale tylko tych, którzy prowadzą jedno osobową działalność gospodarczą) w przypadku, gdy splata ta spowoduje zwolnienie zabezpieczenia na nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia nowego kredytu;

• bieżąca działalność gospodarcza firmy;

• inne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których możliwość finansowania przez bank ocenia indywidualnie (…)

 

Grzegorz Aleksandrowicz

Doradca finansowy

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 5/2016

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube