Ruszają zapisy do Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL!

Rozpoczął się nabór do Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej PTL na rok akademicki 2017/2018. Aplikacje można składać do 10 października. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Naukę w szkole może podjąć każdy lekarz, który posiada dyplom ukończenia Akademii Medycznej na kierunku lekarskim i czynnie wykonuje swój zawód. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem testowym oraz prezentacją pracy dyplomowej przed Komisją złożoną ze specjalistów. Absolwenci uzyskują tytuł lekarza medycyny estetycznej, nadawany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Estetycznej.

Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej (PSME) powstała w 2002 roku z inicjatywy Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obecnie jest to najstarsza i największa szkoła medycyny estetycznej w Polsce. Posiada certyfikację Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (UME) w Paryżu i Europejskiej Federacji Szkół Medycyny Estetycznej (EFAMS) . W  2014 r. szkołę wyróżniono nagrodą „EuroSymbolu Nowoczesnego Kształcenia”.

Szkoła prowadzi zajęcia dla lekarzy wszystkich specjalności, którzy zamierzają prowadzić praktykę z zakresu medycyny estetycznej. I choć medycyna estetyczna nie jest specjalizacją medyczną, to dyplom PSME gwarantuje zdobycie wykształcenia w formie i na poziomie bliskim specjalizacji lekarskiej. Komitet naukowy składa się ze znamienitych eskpertów – nie tylko polskich, ale i zagranicznych.

Więcej informacji na  www.psme.waw.pl

 

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube