Spa bez barier

spabezbarierSpołeczeństwo żyje coraz dłużej. Prawdopodobieństwo, że każdy prędzej czy później zmierzy się ze stopniowym zmniejszeniem sprawności fizycznej jest więc coraz większe. Najwyższa pora by zadać pytanie – czy obiekty spa biorą pod uwagę tak liczną grupę gości, których  stanowią ludzie z dysfunkcjami i ograniczeniami?

Według prognoz ekonomistów, wraz z nieuniknionym wzrostem tej grupy konsumentów, wzrośnie jej siła nabywcza, co czyni ją atrakcyjnym segmentem klientów. Jednak wielu właścicieli firm z branży spa nadal zdaje się ignorować tę tendencję.

W związku z Igrzyskami Paraolimpijskimi w Soczi, organizacja praw człowieka Human Rights Watch opublikowała raport na temat barier napotykanych przez osoby niepełnosprawne w Rosji. Jak zauważono w raporcie, dostęp do infrastruktury społecznej, która obejmuje także spa, prawie wszędzie jest trudny. Oprócz barier fizycznych, osoby o ograniczoną możliwością ruchową regularnie mają do pokonania wiele barier społecznych oraz komunikacyjnych, które są  wynikiem nieprzygotowania pracowników uzdrowisk do pracy z ludźmi ze specjalnymi potrzebami. Rosja nie jest tu wyjątkiem. Podobna sytuacja jest także w innych krajach rozwijających się. Często już sam brak świadomości specjalnych potrzeb klienta tworzy ogromną przeszkodę.

Usunąć bariery

Według sondażu przeprowadzonego w 2012 r. dla agencji SpaFinder, obejmującego ponad 20 000 usługodawców spa i wellness, 80% obiektów przeprowadziło prace nad dostosowaniem wejścia do swoich obiektów do osób niepełnosprawnych, 50% z nich posiada w swoich obiektach odpowiedni sprzęt, a 43% spa zatrudnia specjalistów z umiejętnościami pracy z ludźmi ze specjalnymi potrzebami.

W Stanach Zjednoczonych nieutrudniony dostęp do usług dla osób niepełnosprawnych zagwarantowany jest w ustawie o niepełnosprawnych Amerykanach z 1990 roku (Americans with Disabilities Act; ADA). Jednym z celów tej ustawy jest stworzenie warunków, w których każdy ma równe szanse na korzystanie z urządzeń i usług firm prywatnych.

Rosnąca liczba spa koncentruje się na zapobieganiu barierom społeczno-komunikacyjnym. Odbywanie szkoleń i warsztatów dotyczących świadczenia usług dla osób z pewnymi ograniczeniami jest coraz bardziej powszechne. Prowadzi je m.in. tak popularny wśród profesjonalistów –  American Hotel & Lodging Association (AH&LA). (…)

Elena Bogacheva

Natalia Karlsson

Czytaj cały artykuł w Spa Inspirations 2/2014 – wydanie drukowane / e-wydanie

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube