Zawód trycholog – medyczny czy kosmetologiczny?

Rosnąca popularność trychologii powoduje, że pracodawcy (gabinety kosmetyczne, fryzjerskie i medycyny estetycznej) coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów. Jakich kompetencji mogą oczekiwać i wymagać od trychologa? To zależy czy zdecydują się na współpracę z trychologiem medycznym, czy trychologiem kosmetologicznym.

Badanie przeprowadzone wśród klientów dwóch warszawskich salonów fryzjerskich pokazuje, że znaczny odsetek, bo aż 59% klientów gabinetów fryzjerskich, chętnie skorzystałoby z usług trychologicznych, a aż 64% osób korzystałoby z usług trychologa systematycznie, gdyby był dostępny w salonie fryzjerskim, z którego obecnie korzysta. Studia trychologiczne uruchomione zostały po raz pierwszy w październiku 2015 r. w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jako studia podyplomowe. O przydatności zawodowej absolwentów akademickich studiów trychologicznych świadczyć będzie fakt uzyskiwania przez nich stanowisk zawodowych zgodnych z kierunkiem studiów. Obecnie istnieją małe możliwości uzyskania ścisłych danych dotyczących rynku pracy dla absolwentów trychologii kosmetologicznej. W roku 2016 podyplomowe studia „Trychologia kosmetologiczna” ukończyło zaledwie 19 osób. Wspomniane studia podyplomowe skierowane są do osób z odpowiednim przygotowaniem kwalifikacyjnym, absolwentów kierunków medycznych, kosmetologicznych, przyrodniczych i chemicznych. Pozostaje jeszcze problem alternatywnych ścieżek dochodzenia do zawodu trychologa kosmetologicznego dla osób bez takiego przygotowania. Istnieją plany uruchomienia specjalności trychologia kosmetologiczna na kierunku kosmetologia na studiach I i II stopnia. Rozważenia wymagałoby umożliwienie kształcenia trychologicznego osobom nieposiadającym świadectwa maturalnego, np. w policealnych szkołach zawodowych.

 

MEDYCZNY CZY KOSMETOLOGICZNY

W ramach trychologii funkcjonuje trychologia medyczna (lekarska) i trychologia kosmetologiczna (profilaktyczno-zachowawcza). Trychologia medyczna osiąga zasadnicze cele za pomocą procedur medycznych (inwazyjnych procedur leczniczych przebiegających z naruszeniem bariery skórnej oraz zarejestrowanych produktów leczniczych), dlatego może być praktykowana wyłącznie przez lekarzy. Trychologia kosmetologiczna funkcjonuje w obrębie metod paramedycznych (nieinwazyjnych procedur pielęgnacyjnych przebiegających bez naruszenia bariery skórnej oraz kosmetyków i suplementów), dlatego może być praktykowana przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, także nie lekarzy. (…)

dr Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Czytaj cały artykuł w Beauty Inspiration 6/2016

Skontaktuj się z nami!

Facebook

YouTube